توسط رجینا ،
از سازمان خصوصی سازی در سال 1996
کارخانه رجینا را به دست آورد.
در ساختار Regina ، با نام تجاری رجینا
در صنعت نساجی فعالیت می کند. 70 سال
با تجربه و کیفیت Regina ، در ایران،
مارک ما ، که در امکانات ما تولید می شود ،
از طریق فروشگاه ها و شبکه گسترده فروشندگان ما
ملاقات با مشتریان خرده فروشی داخلی ما ،
این جایگاه شایسته خود را در میان مارک های برجسته گرفته است.
با این حال ، بخش خارج از کشور
مارک های تجاری نیز در تاسیسات ما تولید می شوند.